Việc dự kiến bãi bỏ một số quy định so với Luật Phòng cháy và chữa cháy hiện hành là để phù hợp, đồng bộ với các Luật, quy chuẩn tiêu chuẩn và các quy định pháp luật hiện hành khác.

– Bãi bỏ quy định tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) bắt buộc áp dụng để phù hợp với Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đồng thời bổ sung quy định cụ thể trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn trong việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài về hệ thống PCCC và CNCH để phù hợp, đồng bộ với Luật Quy chuẩn, tiêu chuẩn và pháp luật khác hiện hành.

– Bãi bỏ quy định phòng cháy cho 11 loại hình cơ sở như Phòng cháy đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, trong khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo quản sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, vật tư, hàng hóa khác có nguy hiểm về cháy, nổ… Chỉ quy định phòng cháy chung cho cơ sở do đã có quy định riêng tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn.

– Bãi bỏ quy định Phòng cháy đối với rừng do đã được quy định tại Luật Lâm nghiệp.

– Bãi bỏ quy định về Thanh tra PCCC do đã được quy định tại Luật Thanh tra

– Bãi bỏ quy định Tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động để phù hợp với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Nguồn: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *