Áp dụng việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an bằng tài khoản số của tổ chức, cá nhân.

Thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, quy định tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) phải sử dụng tài khoản số của chính tổ chức, cá nhân đề nghị để thực hiện. Thực hiện quy định của pháp luật, từ ngày 28/5/2024 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện việc tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an theo tài khoản số của cá nhân, tổ chức thông qua số định danh cá nhân của công dân Việt Nam hoặc số hộ chiếu (hoặc số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế) của người nước ngoài và mã số của tổ chức theo quy định. Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa có tài khoản số, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa hướng dẫn thực hiện hoặc tạo tài khoản cho cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công; Trường hợp uỷ quyền giải quyết TTHC, tài khoản số được xác định theo số định danh của tổ chức, cá nhân uỷ quyền (khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP).
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Giang hoặc qua số điện thoại: đ/c Thượng uý Nguyễn Thị Hà Anh: 0966.193.777 và đ/c Trung tá Nguyễn Văn Hưng: 0983.641.032; 0947.182.926 để được hướng dẫn, hỗ trợ.
Vậy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bắc Giang thông báo để các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được biết./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *